Защо ITF Group

За нас

“Ай Ти Еф” Груп ЕАД е иновативна и съвременна небанкова финансова институция, предоставяща разнообразни услуги на заемателите си. Основните продукти са потребителски кредити с различни варианти за изплащане, ориентирани към високорискова аудитория.

Компанията е основана в края на 2012 г., като стартира предлагането на продукти с първия си бранд SmileCredit през Февруари 2013 г.

В резултат на последователното и фокусирано управление на компанията и успешната визия за развитието й, тя реализира успешен старт в силно конкурентната ниша и записва положителен финансов резултат до днешна дата за четири последователни години, отбелязвайки двуцифрени ръстове на всички ключови показатели за всяка от годините.

В продължение на визията за стратегическо развитие, компанията навлиза в офлайн предлагането на кредитни продукти за рискови аудитории, стартирайки втория си бранд Get Cash през 2015 г.

Mission

Искаме да бъдем модерни

Мисия

Използвайки възможностите на местния пазар, компанията се стреми да се превърне в една от системнозначимите небанкови финансови институции в България, облекчавайки достъп до финансиране за обикновените хора.

Възприемаме мисията да бъдем модерна небанкова финансова институция, прилагаща чрез високотехнологични действия експертизата си във финансирането с цел осигуряване на достъпни и висококачествени финансови услуги на местния пазар.

Споделяме следните ценности:

 • Отговорност и коректност в отношенията си с клиентите
 • Усещане за партньорство – стимулиращо взаимно уважение и подкрепа
 • Устойчиво развитие на служителите
 • Натрупване и използване на специфични познания

Какво правим?

Ключови компетенции

 • Екипност

  Екипност

  Чрез опит натрупваме познание, с което да постигнем повече.

 • Технология

  Технология

  Дълбоко познание за бизнеса, вложено в технологично съвършенство.

 • Консервативно кредитиране

  Консервативно кредитиране

  Стриктното управление на финансовия риск ни даде възможност да сме печеливши през всяка година след първата.

 • Автоматизация

  Автоматизация

  Собственият ни IT отдел с грижа за правилното внедряване на технологиите необходими за максимална автоматизация и ефективност на процесите.

 • Sinergy

  Синергия

  Комбинацията от онлайн и офлайн бизнес – предимството да бъдем до потребителите, познавайки дигиталното им поведение.

 • Дигитална експертиза

  Дигитална експертиза

  Опит и експертиза в придобиването на клиенти и предоставяне на услуги онлайн.

Нашите брандове

Брандове

 • Smile Credit
  • Кредит до заплата
  • Кредит на вноски
 • Smile Credit
  • Кредит на вноски

Финансови данни

 • 185 000+

  предоставени заеми

 • 55

  служители

 • 6 500+

  зaявки за кредит всеки месец

 • 45%

  одобрение

 • 44%

  ръст на портфейла към Q3 2022

 • 25%

  нови клиенти всеки месец

Информация за инвеститори

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

Уведомление във връзка с облигация с ISIN код BG2100017198 – 14.05.2024
Уведомление във връзка с решение за издаване на втора по ред емисия облигации– 12.04.2024
Уведомление за решение за издаване на втора по ред емисия облигации– 11.04.2024

Протокол СД – 12.04.2024
Протокол СД – 11.04.2024

Общи събрания на акционерите – 2024

Покана за свикване на Общо събрание на Акционерите – 20.06.2024
Протокол от решение на съвета на директорите на “АЙ ТИ ЕФ Груп” АД – 14.05.2024
Уведомление за свикване на ОС на Акционерите – 20.06.2024
Образец на пълномощно за ОС – 20.06.2024

Уведомление за проведено ОС на Акционерите–28.03.2024
Протокол от Общото събрание на Акционерите–28.03.2024
Протокол от решенията на съвета на директорите на “АЙ ТИ ЕФ Груп” АД
Покана до акционерите на “АЙ ТИ ЕФ Груп” АД
Образец на пълномощно за ОС

Общо събрание на акционерите – 2023

Протокол от решение на съвета на директорите на “АЙ ТИ ЕФ Груп” АД
Покана за свикване на Общо събрание на Акционерите
Протокол от Общото събрание на Акционерите

Документи, свързани с издадени Облигационни заеми

Образец на пълномощно за ОС – 22.05.2024
Протокол от заседание СД 24.04.2024
Вътрешна информация_сключен облигационен заем-04.2024
Уведомление за представяне на Информационен документ 100б, ал.7 ЗППЦК – 04.04.2024
Информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК – 04.04.2024

Общо събрание на облигационерите – 02.2024

Законово изискуеми документи, свързани със свикано Общото събрание на 22.05.2024 г.

Протокол от Общото събрание на Облигационерите – 22.05.2024
Уведомление за проведено ОС на Облигационерите – 22.05.2024

Финансови отчети

Ако сте потенциален инвеститор, моля разгледайте годишните ни финансови отчети тук.

Допълнителни документи

Уведомление за промяна на обезпечението по емисия облигации с ISIN BG2100017198 – 29.03.2023

Допускане на емисия акции на пазар beam

Съобщение за успешно приключило IPO на BEAM сегмент
Съобщение за успешно приключил първи ден от IPO на BEAM сегмент
Запис на анонса на събитието от г-н Светослав Ангелов
Съобщение относно публично предлагане на акции
Документ за допускане на емисия акции на пазар BEAM

2024 година

Отчет за финансовото състояние по образец КФН, Q1 2024

Уведомление – чл.12 Наредба 2 съкратено, 31 Март 2024

Декларация 100о – Изп. Директор – 31 Март 2024

Декларация 100о – Съставител – 31 Март 2024

Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 31 Март 2024

Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 31 Март 2024

Междинен финансов отчет за периода до 31 Март 2024

Mеждинен доклад за дейността до 31 Март 2024

2023 година

Комплект Финансови отчети – 2023

Отчет за финансовото състояние по образец КФН, Q4 2023
Отчет за финансовото състояние по образец КФН, Q3 2023
Отчет за финансовото състояние по образец КФН, Q2 2023
Отчет за финансовото състояние по образец КФН, Q1 2023

Уведомление – чл.12 Наредба 2 съкратено, 31 Декември 2023
Уведомление – чл.12 Наредба 2 съкратено, 30 Септември 2023
Уведомление – чл.12 Наредба 2 съкратено, 30 Юни 2023
Уведомление – чл.12 Наредба 2 съкратено, 31 Март 2023

Декларация 100о – Изп. Директор – 31 Декември 2023
Декларация 100о – Изп. Директор – 30 Септември 2023
Декларация 100о – Изп. Директор – 30 Юни 2023
Декларация 100о – Изп. Директор – 31 Март 2023

Декларация 100о – Съставител – 31 Декември 2023
Декларация 100о – Съставител – 30 Септември 2023
Декларация 100о – Съставител – 30 Юни 2023
Декларация 100о – Съставител – 31 Март 2023

Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 31 Декември 2023
Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 30 Септември 2023
Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 30 Юни 2023
Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 31 Март 2023

Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 31 Декември 2023
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 30 Септември 2023
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 30 Юни 2023
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 31 Март 2023

Междинен финансов отчет за периода до 31 Декември 2023
Междинен финансов отчет за периода до 30 Септември 2023
Междинен финансов отчет за периода до 30 Юни 2023
Междинен финансов отчет за периода до 31 Март 2023

Mеждинен доклад за дейността до 31 Декември 2023
Mеждинен доклад за дейността до 30 Септември 2023
Mеждинен доклад за дейността до 30 Юни 2023
Mеждинен доклад за дейността до 31 Март 2023

2022 година

Комплект Финансови отчети – 2022

Отчет за финансовото състояние по образец КФН

Уведомление – чл.12 Наредба 2, 31 Декември 2022
Уведомление – чл.12 Наредба 2, 30 Септември 2022

Декларация 100о – Изп. Директор – 31 Декември 2022
Декларация 100о – Изп. Директор – 30 Септември 2022
Декларация 100о – Изп. Директор – 30 Юни 2022
Декларация 100о – Изп. Директор – 31 Март 2022

Декларация 100о – Съставител – 31 Декември 2022
Декларация 100о – Съставител – 30 Септември 2022
Декларация 100о – Съставител – 30 Юни 2022
Декларация 100о – Съставител – 31 Март 2022

Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 31 Декември 2022
Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 30 Септември 2022
Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 30 Юни 2022
Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 31 Март 2022

Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 31 Декември 2022
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 30 Септември 2022
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 30 Юни 2022
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 31 Март 2022

Междинен финансов отчет за периода до 31 Декември 2022
Междинен финансов отчет за периода до 30 Септември 2022
Междинен финансов отчет за периода до 30 Юни 2022
Междинен финансов отчет за периода до 31 Март 2022

Mеждинен доклад за дейността до 31 Декември 2022
Mеждинен доклад за дейността до 30 Септември 2022
Mеждинен доклад за дейността до 30 Юни 2022
Mеждинен доклад за дейността до 31 Март 2022

2021 година

Декларация 100о – Изп. Директор, 2021
Декларация 100о – Съставител, 2021

Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 31 Декември 2021
Уведомление – чл.12 Наредба 2, 31 Декември 2021

Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014

Финансов отчет за 2021 година
Междинен финансов отчет за периода до 31 Декември 2021
Междинен финансов отчет за периода до 30 Септември 2021
Междинен финансов отчет за периода до 30 Юни 2021
Междинен финансов отчет за периода до 31 Март 2021

Mеждинен доклад за дейността до 31 Декември 2021
Mеждинен доклад за дейността до 30 Септември 2021
Mеждинен доклад за дейността до 30 Юни 2021
Mеждинен доклад за дейността до 31 Март 2021

2020 година

Доклад на независимия одитор
Финансов отчет за годината приключваща на 31 декември 2020
Междинен финансов отчет за годината приключваща на 31 декември 2020
Междинен финансов отчет до 30 септември 2020
Междинен финансов отчет до 30 юни 2020
Междинен доклад за дейността към 31 декември 2020
Междинен доклад за дейността към 30 септември 2020г.
Междинен доклад за дейността към 30 юни 2020г.

2019 година

Годишен финансов отчет за 2019

2018 година

Годишен финансов отчет за 2018

2017 година

Годишен финансов отчет за 2017

Официални документи

Устав на “Ай Ти Еф Груп” АД

Проспект

Проспект – Част I
Проспект – Част II
Резюме

Информация за издадена облигационна емисия

Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Март 2024

Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Декември 2023
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Септември 2023
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Юни 2023
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Март 2023

Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Декември 2022
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Септември 2022
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Юни 2022
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Март 2022

Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Декември 2021
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Септември 2021
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Юни 2021
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Март 2021

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК за 2020
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 декември 2020
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 септември 2020
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 юни 2020
Доклад на довереника към 31 декември 2020г.
Доклад на довереника към 30 септември 2020
Доклад на довереника към 30 юни 2020
Уведомление за второ лихвено плащане

Дружество използва информационен канал осигурен от Файненшъл Маркет Сървисиз ЕООД (https://www.x3news.com), за да предостави достъп на КФН, БФБ, сегмент beam и обществеността до финасовата си и друга информация, свързана с регулаторните изисквания.

Последни новини

Новини

Свържете се с нас

Контакти