Защо ITF Group

За нас

“Ай Ти Еф” Груп ЕАД е иновативна и съвременна небанкова финансова институция, предоставяща разнообразни услуги на заемателите си. Основните продукти са потребителски кредити с различни варианти за изплащане, ориентирани към високорискова аудитория.

Компанията е основана в края на 2012 г., като стартира предлагането на продукти с първия си бранд SmileCredit през Февруари 2013 г.

В резултат на последователното и фокусирано управление на компанията и успешната визия за развитието й, тя реализира успешен старт в силно конкурентната ниша и записва положителен финансов резултат до днешна дата за четири последователни години, отбелязвайки двуцифрени ръстове на всички ключови показатели за всяка от годините.

В продължение на визията за стратегическо развитие, компанията навлиза в офлайн предлагането на кредитни продукти за рискови аудитории, стартирайки втория си бранд Get Cash през 2015 г.

Mission

Искаме да бъдем модерни

Мисия

Използвайки възможностите на местния пазар, компанията се стреми да се превърне в една от системнозначимите небанкови финансови институции в България, облекчавайки достъп до финансиране за обикновените хора.

Възприемаме мисията да бъдем модерна небанкова финансова институция, прилагаща чрез високотехнологични действия експертизата си във финансирането с цел осигуряване на достъпни и висококачествени финансови услуги на местния пазар.

Споделяме следните ценности:

 • Отговорност и коректност в отношенията си с клиентите
 • Усещане за партньорство – стимулиращо взаимно уважение и подкрепа
 • Устойчиво развитие на служителите
 • Натрупване и използване на специфични познания

Какво правим?

Ключови компетенции

 • Екипност

  Екипност

  Чрез опит натрупваме познание, с което да постигнем повече.

 • Технология

  Технология

  Дълбоко познание за бизнеса, вложено в технологично съвършенство.

 • Консервативно кредитиране

  Консервативно кредитиране

  Стриктното управление на финансовия риск ни даде възможност да сме печеливши през всяка година след първата.

 • Автоматизация

  Автоматизация

  Собственият ни IT отдел с грижа за правилното внедряване на технологиите необходими за максимална автоматизация и ефективност на процесите.

 • Sinergy

  Синергия

  Комбинацията от онлайн и офлайн бизнес – предимството да бъдем до потребителите, познавайки дигиталното им поведение.

 • Дигитална експертиза

  Дигитална експертиза

  Опит и експертиза в придобиването на клиенти и предоставяне на услуги онлайн.

Нашите брандове

Брандове

 • Smile Credit
  • Кредит до заплата
  • Кредит на вноски
 • Smile Credit
  • Кредит на вноски

Финансови данни

 • 185 000+

  предоставени заеми

 • 55

  служители

 • 6 500+

  зaявки за кредит всеки месец

 • 45%

  одобрение

 • 44%

  ръст на портфейла към Q3 2022

 • 25%

  нови клиенти всеки месец

Информация за инвеститори

Финансови отчети

Ако сте потенциален инвеститор, моля разгледайте годишните ни финансови отчети тук.

Допускане на емисия акции на пазар beam

Съобщение за успешно приключило IPO на BEAM сегмент
Съобщение за успешно приключил първи ден от IPO на BEAM сегмент
Запис на анонса на събитието от г-н Светослав Ангелов
Съобщение относно публично предлагане на акции
Документ за допускане на емисия акции на пазар BEAM

2022 година

Справки КФН

Уведомление – чл.12 Наредба 2, 31 Декември 2022
Уведомление – чл.12 Наредба 2, 30 Септември 2022

Декларация 100о – Изп. Директор – 31 Декември 2022
Декларация 100о – Изп. Директор – 30 Септември 2022
Декларация 100о – Изп. Директор – 30 Юни 2022
Декларация 100о – Изп. Директор – 31 Март 2022

Декларация 100о – Съставител – 31 Декември 2022
Декларация 100о – Съставител – 30 Септември 2022
Декларация 100о – Съставител – 30 Юни 2022
Декларация 100о – Съставител – 31 Март 2022

Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 31 Декември 2022
Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 30 Септември 2022
Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 30 Юни 2022
Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 31 Март 2022

Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 31 Декември 2022
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 30 Септември 2022
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 30 Юни 2022
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 31 Март 2022

Междинен финансов отчет за периода до 30 Декември 2022
Междинен финансов отчет за периода до 30 Септември 2022
Междинен финансов отчет за периода до 30 Юни 2022
Междинен финансов отчет за периода до 31 Март 2022

Mеждинен доклад за дейността до 31 Декември 2022
Mеждинен доклад за дейността до 30 Септември 2022
Mеждинен доклад за дейността до 30 Юни 2022
Mеждинен доклад за дейността до 31 Март 2022

2021 година

Декларация 100о – Изп. Директор, 2021
Декларация 100о – Съставител, 2021

Допълнителна Информация – чл.12 Наредба 2, 31 Декември 2021
Уведомление – чл.12 Наредба 2, 31 Декември 2021

Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014

Финансов отчет за 2021 година
Междинен финансов отчет за периода до 31 Декември 2021
Междинен финансов отчет за периода до 30 Септември 2021
Междинен финансов отчет за периода до 30 Юни 2021
Междинен финансов отчет за периода до 31 Март 2021

Mеждинен доклад за дейността до 31 Декември 2021
Mеждинен доклад за дейността до 30 Септември 2021
Mеждинен доклад за дейността до 30 Юни 2021
Mеждинен доклад за дейността до 31 Март 2021

2020 година

Доклад на независимия одитор
Финансов отчет за годината приключваща на 31 декември 2020
Междинен финансов отчет за годината приключваща на 31 декември 2020
Междинен финансов отчет до 30 септември 2020
Междинен финансов отчет до 30 юни 2020
Междинен доклад за дейността към 31 декември 2020
Междинен доклад за дейността към 30 септември 2020г.
Междинен доклад за дейността към 30 юни 2020г.

2019 година

Годишен финансов отчет за 2019

2018 година

Годишен финансов отчет за 2018

2017 година

Годишен финансов отчет за 2017

Официални документи

Устав на “Ай Ти Еф Груп” АД

Проспект

Проспект – Част I
Проспект – Част II
Резюме

Информация за издадена облигационна емисия

Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Декември 2022
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Септември 2022
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Юни 2022
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Март 2022

Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Декември 2021
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Септември 2021
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 Юни 2021
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 Март 2021

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК за 2020
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 31 декември 2020
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 септември 2020
Отчет за изпълнение по чл. 100е ЗППЦК към 30 юни 2020
Доклад на довереника към 31 декември 2020г.
Доклад на довереника към 30 септември 2020
Доклад на довереника към 30 юни 2020
Уведомление за второ лихвено плащане

Дружество използва информационен канал осигурен от Файненшъл Маркет Сървисиз ЕООД (https://www.x3news.com), за да предостави достъп на КФН, БФБ, сегмент beam и обществеността до финасовата си и друга информация, свързана с регулаторните изисквания.

Последни новини

Новини

Свържете се с нас

Контакти